Μια Ιστορία με λίγα λόγια που όμως απογείωσε τον Γεώργιο Μπουρνιά

Τυμπάκι 1984

Τυμπάκι 1984, με μηχανικό τον φίλο μου Βασίλη Γεωργακόπουλο που δεν έτρεχε λόγο τραυματισμού και οδηγώντας την μηχανή που είχε φτιάξει [πύραυλος εδάφους] κερδίζοντας ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο με ρεκόρ γύρου όλων των κατηγοριών

Γεώργιος Μπουρνιάς
Μοίρασε το

Add your first comment to this post