Σκούρτας Σάκης

Αν συγκρίνει κανείς σε αυτό που βλέπουμε στην φωτογραφία με την σημερινή εξέλιξη των αναβατών οι διαφορές ίσως να μην υπάρχουν. Υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό 32 χρόνια πριν. Η πρόκληση στο χρονόμετρο η πρόκληση για κάτι ακόμα… και το ταβάνι που δεν υπήρχε.

Add your first comment to this post