Δημήτρης Κεραμιδάς

“Aυτή η φωτογραφία είναι το 2020 στη Ρουμανία. Μόλις έχω τερματίσει και πήρα το Πρωτάθλημα BMU European Senior στην τελευταία στροφή σε μία μάχη που έδειχνε χαμένη.
Εγώ φυσικά ποτέ δεν είχα πιστέψει ότι δεν θα κερδίσω στο τέλος.”
Νever Surrender

Add your first comment to this post