Γιώργος Κίτσος

” Στην διαδικασία εκκίνησης του Αγώνα, ο οδηγός προσπαθεί να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί. Ένα απλό άγγιγμα μπορεί να του δώσει δύναμη για ένα θετικό αποτέλεσμα. “

Add your first comment to this post