Κωνσταντίνος Γεροντάκης (Enduro) 24/04/2023

”Όποιος δουλεύει ανταμείβεται. Καλύτερα να πάψουμε να ονειρευόμαστε και να δουλεύουμε σκληρά για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.” Κωνσταντίνος Γεροντάκης